Over CODA Nederland

Voor alle kinderen
Horende kinderen van dove ouders nemen een unieke plaats in binnen de dovengemeenschap. Ze groeien op als kleine doven in de dovencultuur. Maar tegelijkertijd zijn ze horend en moeten zij zich later kunnen redden in de horende wereld. Dat kan gevolgen hebben voor het vinden van een eigen identiteit. Met elkaar praten over deze bijzondere situatie kan verhelderend werken. De herkenning en de erkenning alleen al kan verrassend inzicht geven. Stichting CODA is er niet alleen voor horende kinderen van dove ouders met problemen. Stichting CODA is er voor ALLE horende kinderen van dove ouders.

Ontstaan

In 1983 is in de Verenigde Staten de organisatie CODA opgericht. Bij de eerste tolkenopleiding in Nederland in 1985 waren negen deelnemers kind van dove ouders. Hun ontmoeting bleek zo waardevol dat er een algemeen gevoel was van: dit is een begin, we moeten doorgaan. Zo kwamen in oktober 1986 zeventien CODA’s bijeen in Bakkeveen. De werkgroep “Horende kinderen van dove ouders” werd gevormd. Dragers van die werkgroep waren Julia Stoel en Anneke Kooistra. Zij legden internationaal contacten en namen de naam CODA over. In 1993 werd CODA Australië opgericht. Zij brachten een indrukwekkende video uit, “Passport without a Country”. De Nederlandse werkgroep is in 1996 een stichting geworden.

 

Wat wil stichting CODA?

– Inzicht verkrijgen in de bijzondere gezinssituatie van coda’s
– Informatie verschaffen rond CODA en voorlichting geven
– Het welzijn behartigen van coda’s in de meeste ruime zin

Hoe probeert stichting CODA dat?

– Door het organiseren van bijeenkomsten voor kinderen    van dove ouders
– Door het verstrekken van informatie
– Door het verzamelen van literatuur en andere media