Month: August 2020

Overlijden Heinke

De wereld is een heerlijk en mooi mens ontvallen…
Onze codamoeder Heinke Nederlof is 12 augustus jl., in het bijzijn van haar geliefde familie, rustig ingeslapen.
Ze heeft de respectabele leeftijd van 88 jaar mogen bereiken.
Als kind van dove ouders groeide zij op in een tijd dat de samenleving nog niet gewend was aan dove mensen. Als jong meisje besefte ze al hoe bijzonder haar positie als horende dochter was en hoe zij de verbindende factor was tussen haar dove ouders en horende omgeving.
Haar ervaringen heeft ze opgeschreven in haar boek “kinderen die horen”. Een boek van alle tijden, met veel herkenbare passages. Een schat om te hebben.
Heinke is vrij snel na de oprichting in 1986 van de toenmalige werkgroep “horende kinderen van dove ouders” actief betrokken geraakt.
In 1996 is de werkgroep omgezet naar Stichting CODA Nederland en is zij jarenlang secretaris van de Stichting geweest.
Ze was een enorm maatschappelijk betrokken persoon. Voor haar stad, voor doven in het Noorden en, via de Stichting, voor coda’s door heel Nederland. Voor alle inzet heeft zij, geheel terecht, in 2005 een Koninklijke onderscheiding ontvangen.
Onze Heinke vond het belangrijk dat kinderen van dove ouders een platform kregen, elkaar konden ontmoeten en ervaringen konden delen. Daar heeft ze zich altijd met hart en ziel voor ingezet.
Vanuit de Stichting zijn in de loop der jaren regelmatig etentjes georganiseerd door het hele land. Heinke genoot van deze etentjes. Ze was er bijna altijd… maar nooit nadrukkelijk aanwezig. Ze zat.. at.. luisterde en observeerde. Om vervolgens persoonlijk het gesprek met je aan te gaan over iets wat je daarvoor had gezegd aan tafel. En je voelde je meteen begrepen.
Het was ook Heinke, die velen van ons bemoedigend heeft bijgestaan bij het ontdekken van onze CODA-identiteit.
Ze sprak geregeld, ook buiten de Stichting om, tijdens bijeenkomsten over kinderen van dove ouders.
En als er vragen vanuit wie of welke organisatie dan ook binnenkwamen, was Heinke diegene die daar een reactie op gaf. Ook nadat ze al was teruggetreden uit het bestuur.
Heinke was een bijzondere vrouw. Ze had voor iedereen een luisterend oor en was oprecht geïnteresseerd in de mensen die ze ontmoette.
Ook toen het met haar gezondheid minder ging bleef ze in contact met velen via de e-mail. Ze leefde op bij die berichten en laatste nieuwtjes. Zo bleef ze op de hoogte van zowel privé gebeurtenissen als zaken die speelden in de doven/coda wereld.
We zullen haar persoonlijkheid, inzet, frisse en kritische inbreng enorm missen.
We wensen haar familie en vele vrienden/bekenden sterkte toe om dit verlies te dragen.